Вести

Друго национално истраживање о правима потрошача

Након првог истраживања спроведеног 2011., Пројекат је у  новембру 2013. спровео  још једно национално истраживање на тему свести потрошача о њиховим правима.

За разлику од 2011. када 25% грађана Србије није могло да наведе ниједно потрошачко право, ново истраживање показује да скоро сви грађани знају да права потрошача постоје, односно знају за бар једно потрошачко право.

Истраживање такође показује повећање нивоа знања о потрошачким правима која су гарантована законом. Три четвртине одрасле популације је упознато са чињеницом да постоји Закон о заштити потрошача.

Значајан напредак је остварен и у сфери опште информисаности потрошача, када су у питању основни појмови заштите потрошача: потрошач, права потрошача, Закон о заштити потрошача, удружења потрошача. Број испитаника који нису знали одговоре на питања је драстично опао у поређењу са истраживањем из 2011.

Извештај о истраживању са комплетним подацима, као и Компаративна анализа истраживања из 2011. и 2013. су доступни овде:

Завршни извештај истраживања 2013
Упоредни извештај истраживања 2011 - 2013
Преглед резултата два истраживања
 

« назад